İletişim aracı olarak yabancı dil

Öğrencilerimize öncelikle yabancı dilin herhangi bir sınavda yüksek not alınması gereken bir konu başlığı değil, Türkçe gibi bir iletişim aracı olduğu bilincini aşılıyoruz. Bu bilinci pekiştirmek için öğrencilerimizin sadece öğretmeni dinleyen değil, öğrenme ortamının parçası olan aktif bireyler olmalarını teşvik ediyoruz. Çünkü yanlış yapmanın öğrenme sürecinin doğal parçası olduğuna, her hatanın da tüm sınıfın öğrenme sürecine katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

6-17 yaş grubuna özel yaklaşım

Çoğu kurumun aksine, küçük ve genç yaş gruplarına yabancı dil eğitimi vermek “hizmetlerimizden biri” değil, ana odağımız. Yaş grubuna uygun görsellerle donatılan öğrenme ortamlarımız ve ortak alanlarımız öğrencilerin kursumuzda yabancı dilin günlük yaşamın bir parçası olarak görmelerini sağlarken, 6-17 yaş aralığındaki çocuklar için özenle seçilmiş veya akademik kadromuz tarafından hazırlanmış materyaller de onların dil kazanımlarını en üst seviyeye taşımamıza yardımcı oluyor. Küçük yaş grubuyla doğru iletişim kurabilen eğitmenlerden oluşan uzman eğitim kadromuz, her yıl 1000 e yakın öğrencinin deneyimlediği programlarımızı yabancı dil eğitimindeki gelişmeleri göz önüne alarak düzenli aralıklarla

güncelliyor ve geliştiriyor. Akademik kadromuz dönem içerisinde yaptığı iyileştirmelerin yanı sıra, her yıl belirli bir süreyi sadece bu konudaki çalışmalara ayırıyor Yaş grubunun gerekliliği olarak öğrencilerimizin hem akademik gelişimlerini hem de devam/devamsızlıklarını yakinen takip ediyoruz. Velilerimizi her yarıyılda 1 defa veli toplantısı veya veli aramasıyla bilgilendiriyor, ihtiyaç duyulan zamanlarda ise kendileriyle ayrıca iletişim kurarak öğrencilerimizin gelişimlerini daha verimli kılabilmek adına bilgi alış verişinde bulunuyoruz.

6-17 yaş aralığındaki çocuklar için özenle seçilmiş veya akademik kadromuz tarafından hazırlanmış materyaller de onların dil kazanımlarını en üst seviyeye taşımamıza yardımcı oluyor.

Öğrenci Yerleşimi

Sınıflarımızı oluştururken pedagojik yaklaşımla -hem seviye hem de yaş gruplarını- ayırıyor ve ticari yaklaşımların bu prensibi çiğnemesine izin vermiyoruz. Yaş grubu küçüldükçe, sınıflarımızdaki öğrencilerin aralarındaki yaş farkı da küçülüyor. Bu şekilde öğrencilerimiz gelişimlerine uygun sınıflarda akranlarıyla birlikte eğitim görüyor. Örgün eğitimde 4. sınıfa veya daha üst bir sınıfa geçen tüm potansiyel öğrencilerimize ücretsiz olarak “yazılı ve sözlü” değerlendirmeler yapıyor, bulundukları seviyeyi tespit ettikten sonra da hem yaş hem de seviyelerine uygun sınıflara yerleştiriyoruz. Bulundukları yaş ve seviyeye uygun sınıfımız veya boş kontenjanımız olmadığı takdirde ise, ticari kaygılarla velilerimize yanıltıcı yönlendirmeler yapmıyoruz.

Ölçme – Değerlendirme

Eğitim süresi boyunca öğrencilerimize belirli aralıklarla yazılı ve sözlü değerlendirmeler yapıyor, hemen sonrasında da ilgili seviyede eksiğini tespit ettiğimiz öğrencilere ücretsiz etüt hizmeti veriyoruz. Bu şekilde hem herhangi bir konuda zorlanan öğrencilerimiz eksiklerini tamamlıyor, hem de sınıf içindeki ve aynı seviyedeki tüm öğrenciler arasındaki bilgi düzeyi farklılıklarını en aza indirgiyoruz. Öğrencilerimizin dil becerilerindeki kazanımlarını ölçerken, değerlendirmelerin yaşlarıyla ve yaşamlarındaki kazanımlarıyla uyumlu olmasına özen gösteriyoruz.

Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR)

Avrupa Konseyi öncülüğünde hazırlanan “Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR)”, kullanıcıların ilgili dildeki yeterlilik seviyesini ölçmek üzere oluşturulmuş uluslararası bir standarttır.

Bu ölçeğin detaylı halini aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilir, programlarımızdaki farklı seviyelerin CEFR ölçeğinde nerede yer aldığını ise ilgili program detaylarının bulunduğu sayfada inceleyebilirsiniz.